استخدامی منشی آشنابه اموراداری

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۶۹۲۳۸۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۶۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه منشی آشنابه اموراداری دفتری و زبان و کامپیوتر نیازمندیم ( بازار بزرگ )