استخدامی مسئول فنی شیفت صبح

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۲۸۰۶۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه مسئول فنی شیفت صبح جهت مرکز MMT-فرجام 09121444305