استخدامی مسئول دفتر خانم جهت شرکت

اطلاعات تماس آگهی ایمیل: mrey.mrz@gmail.com اطلاعات تماس آگهی ایمیل: mr…@gmail.com(نمایش کامل) درج رزومه مسئول دفتر خانم جهت شرکت بازرگانی ،مسلط به زبان انگلیسی محدوده میرداماد ارسال رزومه به ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)