استخدامی مرکزسالمندان نارنجستان

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۲۱۱۳۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه مرکزسالمندان نارنجستان تعدادی خانم بهیار-کمک بهیار ومراقب بصورت استخدام تامین اجتماعی نیاز دارد. اقدسیه خیابان فیروزبخش بن بست حیدری راد پلاک یک