استخدامی مدیر با تجربه جهت خشکبار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۶۵۷۷۶۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۶۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه مدیر با تجربه جهت خشکبار ( آجیل ) محدوده پارک وی به همکاری دعوت می گردد