استخدامی فروشنده جهت فروشگاه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۹۹۲۶۷۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۹۹xxxx(نمایش کامل) درج رزومه فروشنده جهت فروشگاه کیف و کفش ، نیازمندیم تماس11به بعد بمدت یکهفته