استخدامی فروشنده آرایشی خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۷۳۰۱۹۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۷۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه فروشنده آرایشی خانم با سابقه کار (محل کار : منوچهری)