استخدامی شرکت مرصادپردازه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۲۴۲۷۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۷۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه شرکت مرصادپردازه بالاترین پرداختی جهت رتبه بندی همراه با تسویه نقدی مهندسین بازنشسته باسابقه عمران، مکانیک، برق، زمین شناسی کامپیوتر ،حداقل3سال سابقه بیمه