استخدامی رستورانی در نیاوران

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۴۵۰۹۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۷۴xxxx(نمایش کامل) درج رزومه رستورانی در نیاوران به آشپز نیازمند است