استخدامی راننده بدون ماشین

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۲۱۵۳۰۴ و ۷۶۲۱۵۲۸۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۶۲۱xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه راننده بدون ماشین جهت کاردرکارخانه کابینت سازی محدوده صنعتی خرمدشت -پردیس