استخدامی خانم زیر۳۰ سال شبانه روزی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷۰۰۳۸۰۰۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه خانم زیر30 سال شبانه روزی آشپزی امورمنزل ، مراقبت حقوق 5 / 1م فوری