استخدامی تنظیم کننده خبر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۵۹۲۲۱۳ و ۶۶۹۳۳۱۳۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۵۹xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تنظیم کننده خبر (خانم محجبه)نیازمندیم