استخدامی تعدادی کارمند اداری آشنا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۷۳۵۰۶۵ ایمیل: resume@pnhco.com اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: 7773xxxx(نمایش کامل) ایمیل: re…@pnhco.com(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی کارمند اداری آشنا به کامپیوتر (ترجیحا خانم) ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)