استخدامی تعدادی کارمند آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۰۳۶۱۱۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۰۳xxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی کارمند آقا جهت پاسخگویی تلفن حقوق ومزایاعالی،شیفت صبح وعصر