استخدامی تعدادی نگهبان،پارکبان،کارگر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵۱۷۹۵۶۵۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۵xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی نگهبان،پارکبان،کارگر ساده باجای خواب وبیمه وغذا 900 تا 500 / 1 فوری نیازمندیم