استخدامی تعدادی نجار ماهر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۳۵۴۷۳۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی نجار ماهر و نیمه ماهر نیازمندیم