استخدامی تعدادی آقا، کارگر ساده، نگهبان

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۰۴۵۵۸۹ و ۴۴۹۶۴۶۳۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۰۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تعدادی آقا، کارگر ساده، نگهبان با شرایط عالی فوری نیازمندیم حقوق 900 تا 2 میلیون