استخدامی تایپیست با تسلط کامل به

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۴۴۵۹۳ و ۸۸۷۶۰۰۹۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۸۸۵۴xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه تایپیست با تسلط کامل به office و امور منشی گری