استخدامی بیمارستان خیریه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۵۶۱۱۱۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۵۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه بیمارستان خیریه سوم شعبان تهران به پرستار ، بهیار و تکنسین اتاق عمل نیازمند است « ساعت تماس از 8 الی 13 »