استخدامی بیمارستانی در غرب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۷۹۰۹۹۰۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۷۹۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه بیمارستانی در غرب کاردان یا کارشناس آزمایشگاه حداقل 2سال سابقه کار بیمارستانی حداکثر سن 35 سال