استخدامی به ۳ نفر خانم منشی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۲۲۸۲۷۸ و ۴۴۲۲۷۸۲۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۲۲xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به 3 نفر خانم منشی با حداقل تحصیلات لیسانس آشنا به کامپیوتر و تایپ باروابط عمومی قوی باضامن معتبر ساعت کار 30 / 7 تا 30 / 15 (حقوق ثابت + بیمه)نیازمندیم