استخدامی به یک کارگر جوشکار آرگون

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۲۱۷۹۷۳۵۶۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۲۱xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک کارگر جوشکار آرگون و یک کارگر ساده جهت تزئینات و سازه های استیل نیازمندیم