استخدامی به یک کارگرماهر MDF

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۲۰۲۵۹۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۲۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک کارگرماهر MDF نیازمندیم کارگاه:افسریه