استخدامی به یک کارگرساده آقا ( جوان )

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۲۱۱۹۹۱۵۸۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۲۱xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک کارگرساده آقا ( جوان ) جهت فروشگاه بلور و کریستال نیازمندیم. تمام وقت-نیمه وقت