استخدامی به یک نفر کارشناس

اطلاعات تماس آگهی ایمیل: info@armanshahr.ir اطلاعات تماس آگهی ایمیل: in…@armanshahr.ir(نمایش کامل) درج رزومه به یک نفر کارشناس برنامه ریزی شهری ترجیحا با سابقه کار مرتبط حداقل5سال درزمینه شهرسازی جهت کار در یک شرکت مشاور نیازمندیم ارسال رزومه : ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)