استخدامی به یک نفر صندوقدار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۳۲۳۳۰۰۰ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک نفر صندوقدار و یک نفر حسابدار ( فقط خانم ) جهت کاردرفست فود،تماس 13 تا 17