استخدامی به یک نصاب و سرویس کار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۹۰۰۳۳۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۹۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک نصاب و سرویس کار مجرب جهت نصب آسانسور با ضامن معتبر نیازمندیم