استخدامی به یک نصاب ماهرپرده

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۰۰۹۷۱۲ و ۴۴۱۲۷۷۴۱ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک نصاب ماهرپرده نیازمندیم