استخدامی به یک ناخن کار حرفه ای

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۸۶۲۷۶۷ و ۴۴۸۰۶۰۴۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۸۶xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک ناخن کار حرفه ای نیازمندیم (با اجاره صندلی)