استخدامی به یک منشی ودستیار فیزیوتراپی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۵۴۱۸۸ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۵۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک منشی ودستیار فیزیوتراپی (خانم) نیازمندیم شیفت عصر (پاسداران)