استخدامی به یک منشی مجرب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۱۴۱۱۶۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۱۴xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک منشی مجرب نیازمندیم (حوالی یافت آباد)