استخدامی به یک سالن کار و ویتر

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۰۵۳۴۳۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۰۵xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک سالن کار و ویتر جهت کار در رستوران بین المللی نیازمندیم