استخدامی به یک زوج سرایدار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۴۶۹۰۳۷ و ۶۶۰۵۸۰۷۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۴۶xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک زوج سرایدار جهت مجتمع مسکونی نیازمندیم