استخدامی به یک آشپز یا کمک آشپز خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۰۶۴۰۴۳ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۰۶xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یک آشپز یا کمک آشپز خانم جهت کاردرتهیه غذا تک شیفت محدوده هنگام نیازمندیم