استخدامی به یکنفر کارگر وارد

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۲۰۵۱۳۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۴۴۲۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفر کارگر وارد به کار سفره خانه نیازمندیم حقوق 700 + غذا و جای خواب آدرس : ستارخان چهارراه خسرو – پلاک 914 تماس 11 صبح به بعد