استخدامی به یکنفر برقکار صنعتی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۲۴۹۴۱۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۵۵۲۴xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفر برقکار صنعتی با تجربه نیازمندیم