استخدامی به یکنفرکارگرجهت کاربا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۸۳۷۶۷۱ و ۶۶۸۸۰۶۷۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۸۳xxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به یکنفرکارگرجهت کاربا ‍‎ دستگاههای تزریق پلاستیک،ترجیحا بازنشسته،ساکن منطقه10 و 9