استخدامی به چند نفر خانم و آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۱۱۰۹۶۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۱۱xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به چند نفر خانم و آقا در مشاغل سفره آرائی و سالاد زن باتجربه جهت هتل5ستاره