استخدامی به فروشنده جوان متولد تهران

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۰۸۴۴۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۶۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به فروشنده جوان متولد تهران و غیر سیگاری جهت پوشاک مردانه نیازمندیم (م امام حسین )