استخدامی به خیاط لباس کاردوز

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۷۲۶۵۲۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۳۳۷۲xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به خیاط لباس کاردوز حوالی میدان خراسان نیازمندیم