استخدامی به تعدادی کارگر خانم

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۸۰۱۳۸۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۶۶۸۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی کارگر خانم جهت کار در شیفت عصر در کارگاه تولیدی مواد غذایی واقع در شادآباد نیازمندیم حقوق و مزایا کامل