استخدامی به تعدادی کارگرماهرکارواش

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷۳۸۸۶۵۹۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۷xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی کارگرماهرکارواش آقا با حقوق ثابت و جای خواب نیازمندیم محدوه ورامین