استخدامی به تعدادی کارگرماهرآقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹۳۹۸۷۸۷۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۳۹xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی کارگرماهرآقا جهت جلد لب گرد وسراجی شهرستانی با جای خواب نیازمندیم