استخدامی به تعدادی کارگرضایعاتی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۰۳۶۲۵۲۰ و ۰۹۱۲۵۹۰۳۲۰۹ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی کارگرضایعاتی جهت جمع آوری پسماند زباله نیازمندیم با جای خواب و غذا محدوده رباط کریم