استخدامی به تعدادی چرخکار خانم و آقا

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۳۶۵۴۵۴۴۲ و ۰۹۳۵۷۸۲۶۹۸۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۳xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی چرخکار خانم و آقا نیازمندیم ، مانتو و پالتو ( تماس تا یکهفته )