استخدامی به تعدادی پیک غذایی

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۴۷۱۴۶۲ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۷۷۴۷xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی پیک غذایی جهت کاردرپیتزافروشی منطقه تهران نو نیازمندیم