استخدامی به تعدادی فروشنده باسابقه

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۰۳۹۶۶ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۶۱۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی فروشنده باسابقه جهت کار در روسری فروشی محدوده نیاوران نیازمندیم