استخدامی به تعدادی سالن کارمجرب

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۳۰۶۸۵۷ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۲۲۳۰xxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی سالن کارمجرب خانم وآقاجهت کاردرتالارپذیرایی محدوده پاسداران نیازمندیم