استخدامی به تعدادی راننده جرثقیل خاور

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۲۷۲۸۱۸۷ و ۰۹۱۲۲۱۵۷۵۰۴ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی راننده جرثقیل خاور نیازمندیم (حوالی خاوران)