استخدامی به تعدادی برقکار

اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۳۵۴۷۸۵ اطلاعات تماس آگهی تلفن تماس: ۰۹۱۲xxxxxxx(نمایش کامل) درج رزومه به تعدادی برقکار ساده و نیمه ماهرترجیحا شرق تهران نیازمندیم(تماس تا1هفته)